LibreOffice Fresh

מתקין ראשי

בחירתך: LibreOffice 24.2.2 עבור Windows - להחליף?

הורדת הגרסה 24.2.2

327 MB (טורנט, מידע)

 

נסיגה לאנגלית של העזרה המובנית של LibreOffice

עדיף לך שפה אחרת?

עזרה לשימוש בלתי מקוון

2.7 MB (טורנט, מידע)

SDK וקוד מקור

הורדת ה־SDK

LibreOffice_24.2.2_Win_x86_sdk.msi
20 MB (טורנט, מידע)

מערכות הפעלה

LibreOffice 24.2.2 זמין עבור הארכיטקטורות/מערכות ההפעלה הבאות:

גרסאות זמינות

LibreOffice זמין בגרסאות הבאות שיצאו לאור:

LibreOffice זמין בגרסאות הבאות בהפצה טרומית:

    גרסאות ישנות יותר של LibreOffice (שאינן מתעדכנות עוד!) זמינות בארכיון