LibreOffice Fresh

מתקין ראשי

בחירתך: LibreOffice 7.6.3 עבור Windows - להחליף?

הורדת הגרסה 7.6.3

325 MB (טורנט, מידע)

 

נסיגה לאנגלית של העזרה המובנית של LibreOffice

עדיף לך שפה אחרת?

עזרה לשימוש בלתי מקוון

2.6 MB (טורנט, מידע)

SDK וקוד מקור

הורדת ה־SDK

LibreOffice_7.6.3_Win_x86_sdk.msi
20 MB (טורנט, מידע)

הורדת קוד המקור

מערכות הפעלה

LibreOffice 7.6.3 זמין עבור הארכיטקטורות/מערכות ההפעלה הבאות:

גרסאות זמינות

LibreOffice זמין בגרסאות הבאות שיצאו לאור:

LibreOffice זמין בגרסאות הבאות בהפצה טרומית:

גרסאות ישנות יותר של LibreOffice (שאינן מתעדכנות עוד!) זמינות בארכיון